Administration:
Brøndborerens Alle 13
DK-9230 Svenstrup

info@jj-grus.dk
bogholderi@jj-grus.dk (faktura)

 

Alle afdelinger:
Kenny Jensen

Medejer/salgschef

Mobil 4012 5171
kj@kristianrytter.dk


Morten Østerlev
Driftsdirektør
Mobil 5162 2265
morten@jj-grus.dk


Søren Brandt
Driftsassisten
Mobil 5458 1384
sla@jj-grus.dk


Jordsager/vejninger:
Sanne Jensen
Driftsassistent
Mobil 5455 2033
sje@jj-grus.dk

Råstof- og miljøforhold:
Morten Østerlev og Søren Brandt


Bogholderi:
Martin Dietz

Dir. tlf. 9636 0287
martin@kristianrytter.dk


Maskin & Driftansvarlig Nord:
Andi Lasse Pedersen
Mobil 4177 6948
alp@jj-grus.dk

Maskin & Driftansvarlig Syd:

Thomas Kristiansen
Mobil 9363 3601
tkr@jj-grus.dk


 

  

Ans:

Formand
Mobil 9339 2280

Bjørumslet:

Formand
Mobil 4177 6958

Blære Øst:

Formand
Mobil 4177 6960


Brovst:

Formand
Mobil 4177 6961


Essendrup:

Formand
Mobil 2053 5033

Grønbæk:

Formand
Mobil 93392591

Gøttrup:

Formand
Mobil 4177 6971


Hornum/Bjørnstrup:

Formand
Mobil 4177 6972

Kaas:

Formand
Mobil 9363 8393

  

Låsby:

Formand
Mobil 9363 3603

Nysum:

Formand
Mobil 4177 6976

Stjær:

Formand
Mobil 2032 7522


Sæby/Engbæk

Formand
Mobil 3090 3216


Tisted:

Formand
Mobil 6124 6110


Tirstrup:

Formand
Mobil 9363 3602


Valsgård:

Formand
Mobil 5196 1220


Ø. Doense

Formand
Mobil 2927 1963